Een revolutionair pakket voor verpleegkundigen


Main Image

Een revolutionair pakket voor verpleegkundigen

3 januari 2017 | | News

Cubigo lanceert samen met VP+ een interactieve mobiele tool voor thuisverpleegkundigen: het Cubigo Coach-pakket /  Scafander II. Samen hebben we de ambitie om een kwart van de Vlaamse thuisverpleegkundigen met dit pakket op pad te sturen. De softwareapplicatie is een totaalpakket waarbij het accent niet alleen op de medische zorg ligt, maar ook op communicatie en het pro-actief betrekken van de cliënt in zijn zorgtraject. Hij wordt gestimuleerd om te denken en mee te werken aan zijn zorgtraject. Uniek daarbij is dat de cliënt centraal staat en de mantelzorger actief betrokken wordt in het zorgproces.

De dag van vandaag wordt zorg dikwijls ‘boven het hoofd’ van patiënten geregeld, en daar willen we van af”, zegt Geert Houben, CEO Cubigo. “Tegenwoordig kan je alles organiseren en raadplegen met je smartphone of tablet: hotelboekingen, bankieren… Dit moet in de zorg toch ook mogelijk zijn? We hebben daarom een unieke mobiele tool voor thuisverpleegkundigen ontwikkeld waarbij we de noden en behoeften van het individu centraal stellen. De cliënt en zijn familie geven we bovendien de mogelijkheid om een actieve rol op te nemen.”

Het is geen toeval dat Cubigo het servicebedrijf voor thuisverpleegkundigen VP+ als partner onder de arm neemt om met deze ontwikkeling de markt op te gaan. Net als Cubigo, deelt VP+ een passie voor innovatie en ligt hun missie in dezelfde lijn als die van Cubigo: mensen gezond en langer zelfstandig laten wonen in een veilige en comfortabele omgeving.

Veilige gegevensdeling met alle belanghebbenden, gedeelde communicatie en alle zorgactoren actief op één platform. Dat aangevuld met het de mogelijkheid om de patiënt zelf zijn parameters te laten nemen en te delen, accurate informatie beschikbaar te stellen voor zowel zorgvrager als zorgverlener en een omgeving waar diensten en producten ontsloten worden volgens het profiel van de gebruiker, aangepast aan zijn wensen en behoeften, maken van het Cubigo Coach-pakket / Scafander II een volwaardig werkinstrument.

Wij bieden een oplossing op de vraag van minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Het beleid opteert, zeer terecht, voor een holistische benadering waarin de cliënt centraal staat. Met deze tool komen wij daar voor een groot stuk aan tegemoet.” Aldus Ronny Pascal van VP+. “Het pakket heeft precies tot doel informatie, medicatie, metingen, zorgnetwerk, taken… te delen om zo de zelfstandigheid van de cliënt te vergroten en te onderbouwen.

Aan de basis van het pakket ligt een doorgedreven marktonderzoek. Toch zijn het vooral de gebruikservaringen van de verpleegkundigen die de ontwikkelingen van het pakket gestuurd hebben. De feedback van gebruikers wordt naar waarde geschat en worden meegenomen in de ontwikkeling en de verbetering van de software.

Jan Avonds, Business Developer Cubigo: “De sterkte van dit pakket is de manier waarop we het ontwikkeld hebben: vóór en mét de verpleegkundige, in co-creatie met VP+ die over uitgebreide know-how beschikt. We hebben tijdens de ontwikkeling eveneens veel aandacht besteed aan een breder gebruik binnen de eerstelijnszorg. Het pakket geeft op een zeer intuïtieve manier ondersteuning voor de zorgverlener, dicht bij de zorgvrager.

In een eerste fase zijn er 400 thuisverpleegkundigen aan de slag gegaan met de tool. Twee maanden werking leverde zo’n 12 000 cliënten op die ondersteund worden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. In Vlaanderen zijn er ca. 16 000 zelfstandige thuisverpleegkundigen en worden er naar schatting 450 000 mensen thuis verzorgd. De eerste stappen zijn gezet, een nieuwe weg ligt open voor verkenning. Maar de ambities van Cubigo reiken verder… Momenteel wordt er onderzocht hoe het pakket gekoppeld kan worden aan Vitalink en het e-Health platform. Daarnaast wordt er achter de schermen gewerkt om het pakket ook naar de VS te exporteren.

Dit is geen administratief pakket, zoals de reeds bestaande software voor deze doelgroep”, zegt Geert Houben. “Ons pakket gaat uit van de noden en behoeften van de cliënt, daar waar andere systemen focussen op de zorgverlener en de administratieve verplichtingen. Net deze benadering maakt dat we met dit pakket ook internationale ambities hebben. Zorgnoden van mensen zijn immers in heel de wereld vergelijkbaar.“

Verpleegkundigen kunnen via het pakket gegevens van de cliënt snel en eenvoudig opvragen en verwerken, vlot communiceren met collega’s, verslagen, evaluatieschalen en foto’s opslaan, het bewijsstuk naar de cliënt sturen, de familie inlichten… Alles gecentraliseerd op één plaats, eenvoudig in gebruik en alle functionaliteiten altijd en overal bij de hand.

Dr. Peter Willems, Co-founder Cubigo: “Als huisarts kan ik deze nieuwe ondersteuningstool alleen maar toejuichen. Voor mijn patiënten is het Cubigo platform een meerwaarde. Naast het vinden van betrouwbare informatie op maat kunnen ze nu ook betrokken worden bij hun zorg. Dit geeft hen de mogelijkheid om actief mee te bouwen aan een kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg.”